ГЛАСНИК Друштвa конзерватора Србије 2 (1978)

 • Уредник: Милка Чанак-Медић и Радомир Станић
 • Година Издања: 1978.
 • UDK:
 • ISSN: ISSN:
 • COBISS.SR-ID:
 • Број страна: 51
 • Гласник Друштва конзерватора Србије 2 (1978)
 • glasnikdks@gmail.com
 • ЗА ИЗДАВАЧА Милка Чанак-Медић и Радомир Станић
 • УРЕДНИК Друштво конзерватора Србије, Београд, Калемегдан 14, Горњи град
 • СЕКРЕТАР
 • РЕДАКЦИЈА Милка Чанак-Медић, Радомир Станић, Шукри Чахаја, Часлав Јордовић, Радомир Прокић, Радмила Павичевић-Поповић, Бранислав Живковић, Момчило Митровић, Георгиј Коваљев, Миодраг Анђелковић, Јован Шурдуловић
 • ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Мирјана Јовановић
 • ДИЗАЈН И ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ Милорад Медић
 • ДИЗАЈН КОРИЦА
 • Илустрација на предњим корицама:
 • Илустрације на задњим корицама:
 • ШТАМПА:
 • ТИРАЖ: 500 примерака
 • UDK:
 • ISSN:
 • COBISS.SR-ID:
 • Штампање часописа помогло је Министарство културе и информисања Републике Србије
Preuzmite PDF
;
;