ГЛАСНИК Друштвa конзерватора Србије 1 (1978)

 • Уредник: Милка Чанак-Медић и Радомир Станић
 • Година Издања: 1978.
 • UDK:
 • ISSN: ISSN:
 • COBISS.SR-ID:
 • Број страна: 48
 • Гласник Друштвa конзерватора Србије 1 (1978)
 • glasnikdks@gmail.com
 • ЗА ИЗДАВАЧА Катарина Максимов, председник
 • УРЕДНИК др Марина Нешковић
 • СЕКРЕТАР др Марина Павловић
 • РЕДАКЦИЈА др Невена Дебљовић Ристић Ненад Лајбеншпергер др Светлана Пејић др Даница Поповић Нада Живковић Марина Бунарџић
 • ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Ева Бан
 • ДИЗАЈН И ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ „Pickles&Peppers“ Београд
 • ДИЗАЈН КОРИЦА Марина Нешковић Александра Плазинић
 • Илустрација на предњим корицама: Поглед на Београдску тврђаву и Калемегданску терасу са Савског шеталишта (М. Нешковић, 2014)
 • Илустрације на задњим корицама: Савско шеталиште на разгледницама Београда (Вицић, С., Вицић, Д. (2008). Поздрав из Београда: 1895 – 1941) Београд, 2019
 • ШТАМПА: F&F d.o.o., Нови Сад
 • ТИРАЖ: 500 примерака
 • UDK:
 • ISSN:
 • COBISS.SR-ID:
 • Штампање часописа помогло је Министарство културе и информисања Републике Србије
Preuzmite PDF
;
;